Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru societatea ENERGOTERM S.A.

 

            Organizarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație se va realiza de catre Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea.

            În cazul consiliului  de administraţie al  societății Energoterm  S.A. Tulcea, nu pot fi numiţi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

            Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de autoritatea publică tutelară şi numiţi de către adunarea generală a acţionarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorităţii publice tutelare. Informaţiile referitoare la aceste desemnări şi numiri se transmit către AMEPIP, care verifică respectarea de către autoritatea publică tutelară a dispoziţiilor privind calificarea acestora şi, în termen de 10 zile de la primirea informaţiilor, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează desemnarea membrului respectiv.

            Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi în înţelesul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcţionarii publici, înalţii funcţionari publici, precum şi alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice nu pot fi consideraţi independenţi.

 

>>> hotararea 2 procedura selectie consiliu de administratie.docx

 

actualizat 30 aprilie 2024

__________________________________________

>>> anunţ de selecție pentru poziţiile de membru în consiliul de administrație.pdf

>>> scrisoare de așteptări.pdf

>>> contract de mandat.doc

>>> formulare.zip

>>> plan de selecție.pdf

>>> profilul consiliului de administrație.pdf

>>> profilul candidatului pentru posturile de administrator.pdf

 

actualizat 10 iunie 2024

__________________________________________

 

 

NOUTĂȚI

Factura pe email!

Trimite un e-mail cu subiectul „Factura pe e-mail” la adresa suport@energotermtulcea.ro / office@energotermtulcea.ro, completează datele personale (nume, prenume, adresa, numar de telefon) și vei primi pe e-mail factura la energie…

Pregătiți pentru temperaturile scăzute

Temperaturile din ultimele nopți au scăzut sub 0 grade, semn că iarna își intră pe deplin în drepturi. Noua centrală termică a SC Energoterm SA, realizată printr-o investiție Primăriei Tulcea…

Furtul agentului termic constituie infracțiune!

ATENȚIE! Conform art. 288 din Codul Penal, luarea unui bun mobil în scopul de a și-l însuși pe nedrept, constituie infracțiune și pedepsește cu închisoare de la 6 luni la…

DESPRE NOI

S.C. Energoterm S.A. este furnizor de energie termică și apă caldă din Municipiul Tulcea. Activitatea desfăşurată de societatea noastră se realizează printr-un sistem centralizat de încălzire, reţele de transport, 15 puncte termice, reţele de distribuţie şi un sistem de încălzire format din şase centrale de cvartal, ce funcţionează pe bază de  combustibil gaz natural.

11,6 km

rețea termoficare

3 cazane

capacitate de 18 MWh

Stație repompare

780 m³/h agent termic

PUNCTE TERMICE

Punctele termice cu instalaţiile aferente de producere şi distribuţie a energiei termice

Centrala termică CT10

Amplasament obiectiv:

Tulcea, Str. Isaccei, Bl. I7

Mai mult…

Cazan de apă fierbinte

Amplasamentul obiectivului:

Str. Isaccei nr. 82 (incinta S.C. ALUM S.A.)

Mai mult…

Stația de repompare

Amplasament obiectiv:

Str. Spitalului

Mai mult…

Puncte termice

Puncte termice cu instalaţiile de transformare şi distribuire a energiei termice

Mai mult…

Centre de încasare

Centrul 1 strada Ciresari, nr.1A

Luni  – Joi   09:00 – 17:30

Vineri 10:00 – 16:00

 

Centrul 2 strada Isaccei nr.73, clădirea “Donaris”, et.2

Luni – Joi 7:30 – 16:00

Vineri  7:30 – 13:30

Pentru confortul dumneavoastră!

Taxe și tarife

Debranşare/deconectare a unui utilizator sau consumator de la SACET

Verificare/Eliberare avize

Sigilare instalaţie de încălzire/apă caldă

Mai multe…